Channel Add

Kırım Tatar Derneği Genel Başkan Yardımcısı Ergün Sevimsoy

Maturidi Yesevi Otağı İlmi ve Kelami Araştırmalar Derneği http://maturidiyeseviotagi.com/