Channel Add

Türk Gencinden , Fransız General Napoleon'a dayak - TURK PUNCH FOR NAPOLEON

Sultan Muhammed Hazretleri Buyurdular... Batı Roma feth edilecek..!

►Abone olup takip ediniz. Şükran

►Subscribe to follow. Thanks.