Channel Add

TH12 Elektro Ejder Saldırısı - Klan Savaşları #2

KB12 Elektro Ejderha Saldırısı
BB 12 Elektro Ejderha Saldırısı
COC Elektro Ejderha Saldırısı
Elektro Ejderha Saldırısı
COC KLAN SAVAŞLARI