Channel Add

Grup Yorum - Büyü (Erdal Eren Anısına)

Büyü de baban sana
Büyü de büyü
Acılar alacak yokluklar alacak
Büyü de baban sana

Büyü de baban sana
Büyü de büyü
Bitmez işsizlikler açlıklar alacak
Büyü de baban sana

Büyü de baban sana
Büyü de büyü
Baskılar işkenceler kelepçeler gözaltılar
Zindanlar alacak

Büyü de baban sana
Büyü de büyü
Büyüyüp de on yedine geldiğinde baban sana
İdamlar alacak