Channel Add

EEMKON 2019

EMO İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen “Elektrik Elektronik Mühendisliği Kongresi 2019 (EEMKON 2019); 14-15-16 Kasım 2019 tarihlerinde İstanbul’da Harbiye Askeri Müze Kültür Sitesi’nde yapılacaktır.

Elektrik Elektronik Mühendisliği Kongresi (EEMKON 2019) kapsamında; ülkemizde ve dünyada hızla gelişen elektrik, elektronik ve biyomedikal mühendisliği alanlarındaki yenilikleri paylaşacak, irdeleyecek ve geleceğe ilişkin politikaları tartışacağız.

Meslektaşlarımızın kongremize katılım için verecekleri destek, mesleğimizin olduğu kadar ülkemizin bilim ve teknoloji alanlarındaki birikimi güncelleyerek geliştirmeye, zenginleştirmeye yapacağı katkı açısından da önem taşımaktadır.

Yurtiçinden ve yurtdışından gerek çağrılı gerek hakem heyeti tarafından tarafından belirlenmiş bildirilerin sunulacağı EEMKON 2019, yedi ayrı sempozyumdan oluşuyor.

Bütün sempozyum oturumlarının ve bildiri oturumlarının düzenlenmesinde KTMMOB Elektrik Mühendisleri Odası paydaşımız olarak destek vermektedir.

Biyomedikal Mühendisliği ve Kent ve Elektrik sempozyumlarının düzenlenmesinde İstanbul Tabip Odası paydaşımız olarak destek vermektedir.

Bu amaçla düzenlenmekte olan kongrede:

Biyomedikal Mühendisliği
Elektrik ve Kontrol Mühendisliği
Elektronik ve Yeni Teknolojiler Sempozyumu
Enerji Politikaları
İletişim Teknolojileri
Kent ve Elektrik
Mühendislik Eğitimi
konulu yedi ayrı Sempozyum kapsamında hakemli ve çağrılı bildiriler sunulacak, panel ve forumlar yapılacaktır.