Channel Add

ArcGIS Split (Bölme) Aracı

Split Aracı nedir, Nokta, çizgi ve alan gibi girdi verilerini split girdi verisindeki alanlara göre ayırarak birden fazla veri seti halinde depolamayı gerçekleştiren ArcGIS aracıdır.