Channel Add

Kadir Gecesi 2019 | Kadir Gecesi Duası | Kadir Gecesi Ne Zaman ?| Kadir Suresi Dinle Anlamı ve Meali

Sevgili Dostlar Merhaba
Bugün Sizlere Kadir Gecesi, Kadir Gecesi Duaları, Kadir Gecesi Ne Zaman? Kadir Suresi Anlamı ve Meali, Kadir Suresinin Arapça Okunuşu ile ilgili bir video hazırladım. Kadir Geceniz Mübarek Olsun.

Kadir Gecesi | Kadir Gecesi Duası | Kadir Gecesi Ne Zaman 2019? | Kadir Suresi Dinle Anlamı ve Meali

Kadir Gecesi 2019 | Kadir Gecesi Duası | Kadir Gecesi Ne Zaman ?| Kadir Suresi Dinle Anlamı ve Meali

Kadir Gecesi Ne Zaman

Kadir Gecesinin zamanı ile ilgili bir çok hadis bulunmaktadır. Buhari ve Müslim’in kaydettiği, Hz. Aişe’ye (ra) isnad edilen ve Alak suresinde nakledilen bir hadiste Hz. Peygamber’e (s.a.v.) ilk vahyin Ramazan’ın 27. gecesinde geldiği bildirilmiş; bundan dolayı Kadir gecesinin Ramazan’ın 27. gecesi olduğu yönünde genel bir kanaat oluşmuştur.

2019 Yılı için 31 Mayıs ı 1 Haziran a bağlayan gecedir.

Kadir Gecesi Duası

Peygamberimizin (s.a.v.) eşi Hz. Aişe (ra) diyor ki:


"Ey Allah’ın Rasûlü! Kadir gecesine rastlarsam nasıl dua edeyim" diye sordum.

Peygamberimiz (s.a.v.):


"Allahım! Sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet" diye dua et buyurdu.

Kadir Suresi Okunuşu

-Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.

1. İnnâ enzelnâhu fî leyletil kadr.

2. Ve mâ edrâke mâ leyletul kadr.

3. Leyletul kadri hayrun min elfi şehr.

4. Tenezzelul melâiketu ver rûhu fîhâ bi izni rabbihim min kulli emrin.

5. Selâmun, hiye hattâ matlaıl fecr.Kadir Suresi Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
1- Biz o (Kur'ân)nu Kadir gecesinde indirdik.
2- Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?
3- Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.
4- Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler.
5- O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.

Kadir Suresi Fazileti

Kadir suresinde Kuran-ı Kerim'in Kadir gecesinde indirildiği bildirilmekte ve bu gecenin önemi anlatılmaktadır. Kadir suresinin mealine baktığımızda bunu görebiliriz.

"Kadir Gecesi’ni, fazilet ve kudsiyetine inanarak ve sevabını yalnız Allah’tan bekleyerek ibâdet ve tâatle geçiren kimsenin (kul hakkı hariç) geçmiş günâhları bağışlanır." (Müslim)

Kuran-ı Kerim'in Kadir gecesinde indirildiği Kadir suresinin haricinde başka ayetlerde de geçmektedir.

"Apaçık olan Kitab'a andolsun ki, biz onu mübârek bir gecede indirdik. Şüphesiz biz insanları uyarmaktayız." (Duhan suresi, 2. ve 3. ayet)