Channel Add

Nebiyê rîhmetiye apê Reso! Dengbêjê kedîr şinas kekê Metin( Welatê Ahmedê xanê)

Dengbêj Metin