Channel Add

RONAY KARAMAN - Hüseyinikten Çıktım Şeher Yoluna

Fotoğraf: Osman Eren
Grafik / Video/ Tasarım: Osman Eren
Proje İsmi : Akustik Türküler
[© 2019 Osman Eren Productıon ]
#osmaneren #ronaykaraman

Hüseynik'ten çıktım şeher yoluna
Kol ağrısı tesir etti canıma
(Can ağrısı tesir etti koluma)
Yaradan'ım merhamet et kuluna
Yazık oldu yazık şu genç ömrüme
Bilmem şu feleğin bana kastı (cevri) ne
Telg(ı)rafın direkleri sayılmaz
Ati hanım baygın düşmüş ayılmaz
Böyle canlar teneşire koyulmaz
Yazık oldu yazık şu genç ömrüme
Bilmem şu feleğin bana kastı (cevri) ne
Lütfü gelsin telg(ı)rafın başına
Bir tel versin Musul'da kardaşıma
Bu gençlikte (genç yaşta) neler geldi başıma
Yazık oldu yazık şu genç ömrüme
Bilmem şu feleğin bana kastı (cevri) ne
Hafız Osman Öge
Elazığ