Channel Add

NAMIK KEMAL - 2 ARALIK 1888

Atatürk'ün hislerimin babası dediği, Türk milliyetçiliğinin öncülerinden, Genç Osmanlı hareketi mensubu
yazar, gazeteci, devlet adamı, vatan ve hürriyet şairi.
21 Aralık 1840, Tekirdağ - 2 Aralık 1888, Sakız Adası;